5.0 03 Sejarah Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit yang sempat menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara ini berdiri pada tahun 1293 hingga tahun 1500....